Цени

Цени

  • За изработване на Добри производствени и добри хигиенни практики (ДПП и ДХП) и НАССР системите са за 1 брой обект  цените са по договаряне. Те се определят от вида на обекта и асортимента, който се предлага в него.  Срок за изпълнение  до 4  дни

Експресната услуга е с 25% завишение от обикновената поръчка. Срок на изработване до 2 дена. При поръчка на системи за повече от 1 обект – 10 % отстъпка за всеки обект след  първия

  • За изработване на Добри производствени и добри хигиенни практики (ДПП и ДХП) – Системи за самоконтрол цената е за 1 брой обект – 80 лв. Срок за изпълнение до 4  дни

Експресната услуга е с 25% завишение от обикновената поръчка. Срок на изработване до 2 дена. При поръчка на системи за повече от 1 обект – 10 лв. отстъпка за всеки обект след  първия.

  • За изработване на Технологична документация – 130 лв./ брой. Срок на изпълнение до 6 дни. Експресната услуга е с 25% завишение от обикновената поръчка. Срок на изработване до 3 дена. При поръчка на повече от една ТД – 10 лв.отстъпка за всяка ТД след първата.
  • Оглед и консултация на място по строеж, преустройство и подготовка на производствени обекти, баничарници, заведения за обществено хранене и търговски обекти  – 25 лв.
  • Подготовка и подаване на документи за всички хранителни обекти в ОДБХ гр.Бургас и на нехранителни обекти ( комунални обекти) в РЗИ гр.Бургас ( за обекти в Бургаска област) с  внесена от нас такса – 70 лв.
  • Подготовка и подаване на документи за всички хранителни обекти в ОДБХ гр.Бургас и на нехранителни обекти ( комунални обекти) в РЗИ гр.Бургас ( за обекти в Бургаска област) без внесена от нас такса – 30 лв.
  • Изготвяне на Инструкции за работа, Чек-листи, Контролни карти за Критичните контролни точки, Заповеди и други ( комплект) – 15 лв.

Цените са окончателни и не се начислява ДДС.  Издава се  фактура.

Гарантирана най-ниска цена, без допълнителни  такси.
Гарантирано качество
Бързи срокове за извършване на услугата